Telefonische spreekuur – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam:
D.C. van der Wardt, apotheekhoudend huisarts
W.G.W. van Ginkel, huisarts.

Verder zijn er acht assistentes werkzaam, drie als apothekersassistente, drie zijn doktersassistente en twee zijn praktijkondersteuner, voor controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psycho-sociale problemen.

Op deze website vindt u onder het kopje praktijkinformatie via een submenu meer informatie over het reilen en zeilen van de praktijk.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Praktijkinformatie, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

20 mei 2021: Helaas is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om u als nieuwe patiënt bij onze praktijk in te schrijven.

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

 

Telefonische spreekuur

Onze praktijk heeft geen telefonisch spreekuur. In plaats daarvan bestaat de mogelijkheid om een telefonisch consult af te spreken.

De huisarts belt u dan later op de dag, op een tevoren afgesproken tijdstip terug. (N.B. Soms lukt het niet op het afgesproken tijdstip door bijvoorbeeld drukte of een spoedgeval) U belt hiervoor tussen 8:00-9:30 uur met tel: 0227-591334.

Vanaf december 2018 kunt u ook uw vragen aan een van de huisartsen of de POH-somatiek stellen via een zogenaamd E-consult. Als u gebruikt wilt maken van deze mogelijkheid dient u te klikken op de button onderaan de “Home” pagina. Er volgt dan een registratieprocedure waarna u voortaan van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.