Verhuizen en dossieroverdracht – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam:
D.C. van der Wardt, apotheekhoudend huisarts
W.G.W. van Ginkel, huisarts.

Verder zijn er acht assistentes werkzaam, drie als apothekersassistente, drie zijn doktersassistente en twee zijn praktijkondersteuner, voor controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psycho-sociale problemen.

Op deze website vindt u onder het kopje praktijkinformatie via een submenu meer informatie over het reilen en zeilen van de praktijk.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Praktijkinformatie, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

20 mei 2021: Helaas is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om u als nieuwe patiënt bij onze praktijk in te schrijven.

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

 

Verhuizen en dossieroverdracht

Verhuizen
Als u gaat verhuizen is het verstandig om u zo snel mogelijk in te schrijven bij een huisarts in uw nieuwe woonplaats. U kunt niet in onze praktijk blijven als u buiten het voormalig eiland Wieringen gaat wonen. Dit heeft als reden dat de afstand dan te groot wordt, huisbezoeken kunnen dan niet meer afgelegd worden. Een huisarts moet je dichtbij hebben.

Zodra u zich heeft ingeschreven bij de nieuwe huisarts verzoeken wij u om contact op te nemen met onze doktersassistente en te melden dat u gaat verhuizen en dat u van huisarts gaat veranderen. U krijgt dan van haar formulieren om in te vullen. (u kunt deze ook zelf downloaden, zie link hier onder) Ze gaat vervolgens de medische dossiers van degenen die gaan verhuizen klaar maken om over te dragen aan de nieuwe huisarts. In verband met nieuwe privacywetgeving kan dit alleen als wij schriftelijk toestemming hebben.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uw medische voorgeschiedenis staat in uw elektronisch patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw huisarts heeft geïnformeerd over de inschrijving bij een andere huisarts en u heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt het aanvraagformulier downloaden van deze site. zie: download aanvraagformulier Invullen en overhandigen aan de doktersassistente. (met legitimatie)

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts bij voorkeur elektronisch via een landelijk streng beveiligd netwerk aan de nieuwe huisarts overgedragen. Slechts bij uitzondering, bijvoorbeeld bij verhuizing naar het buitenland, kunt u zelf een kopie van het dossier meekrijgen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.