Afspraak maken – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam:
D.C. van der Wardt, apotheekhoudend huisarts
W.G.W. van Ginkel, huisarts.

Verder zijn er acht assistentes werkzaam, drie als apothekersassistente, drie zijn doktersassistente en twee zijn praktijkondersteuner, voor controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psycho-sociale problemen.

Op deze website vindt u onder het kopje praktijkinformatie via een submenu meer informatie over het reilen en zeilen van de praktijk.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Praktijkinformatie, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

20 mei 2021: Helaas is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om u als nieuwe patiënt bij onze praktijk in te schrijven.

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Een afspraak kan gemaakt worden op werkdagen tussen 8.00 en 9.30 uur op tel: 0227-591334. Wij maken gebruik van een keuzemenu.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw afspraak. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Digitaal afspraak maken
voor het spreekuur is ook mogelijk. Deze methode is vooral geschikt voor controle afspraken, niet voor spoed/semi-spoed afspraken. U kunt dit doen door op de Home pagina op de button afspraak te klikken. De standaard tijdsduur is 10 minuten. Mocht u meer problemen hebben, of een probleem dat meer tijd neemt is het verstandig om hier de assitente over te bellen, zodat zij meer tijd kan reserveren.

NB: doet dit nooit als er een spoedprobleem is, bel dan altijd naar de assistente via 0227-591334, optie 1!

Visite aanvragen
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Bloed prikken
Vanaf 1 september 2016 kunt u voor bloedafname dagelijks in onze praktijk terecht. Er wordt bloed afgenomen op maandag van 9.30 tot 12.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Bloedprikken gaat op afspraak (geen lange wachttijden!), dus tevoren bellen met de praktijkassistente.

Mocht u van uw specialist een formulier meegekregen hebben dan deze wel meenemen, zodat wij weten wat er uit het bloed bepaald moet worden en naar welke specialist dit gestuurd moet worden. Ook kunt u bij ons terecht voor controle van uw INR (trombosedienst TromboVitaal) bij gebruik van acenocoumarol en Marcoumar. Dit gebeurt d.m.v. een vingerprik, dus niet uit de arm. Hier kunt u ook telefonisch voor overleggen met de assistente.