Privacyreglement Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef


of zoek op lichaam


Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

Adresgegevens

Parklaan 9
1777BA Hippolytushoef

Tel: 0227-591334 apotheek 0227-595545 optie 4

Apotheek 0227-595545 optie 4 voor de apothekersassistente, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

 

Telefoonnummer praktijk huisarts: 0227-591334 spoed optie 1

Telefoonnummer apotheek: 0227-595545 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur)

 

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

De praktijk bestaat uit een vaste huisarts en een waarnemend huisarts. Verder zijn er drie  apothekersassistentes en drie doktersassistentes werkzaam. Daarnaast hebben wij nog twee praktijkondersteuners deze zijn er voor de controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psychosociale problemen.

Op deze website vindt u onder diverse submenu's meer informatie over het functioneren van de praktijk.

Een complete medische encyclopedie, symptomenchecker, informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, en een reiswijzer vindt u op onze website onder Gezondheidsinformatie. Blader gerust eens door de inhoud.

Weekenden, avonden en feestdagen

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Menu, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

Patiënten portaal

Als u bent ingeschreven in de praktijk kunt u ook gebruik maken van de digitale patiëntomgeving. Via dit "portaal" heeft u inzage in uw dossier, kunt u herhaal medicatie aanvragen, digitaal afspraken inplannen, video consulten inplannen en uitslagen inzien. Voor meer informatie hierover zie "Regel met gemak uw zorg online" verder op deze pagina. Of klik hier om direct naar het portaal te gaan en een account aan te maken.

 

Vanaf 1 januari 2024 zijn wij niet meer bereikbaar via de fax. Wilt u als zorgverlener een recept versturen of medische correspondentie versturen doet u dit dan via Zorgmail. Wilt u ons e-mail adres neem dan telefonisch contact op via 0227 - 591334 optie 5

 

 

 

 

Privacyreglement Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
In onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Verwerkersverantwoordelijke genoemd. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit

kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef hebben zich verplicht om

vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
 • aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef.Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).